6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

Çerez ("Cookie") Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, çerezler aralığı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Kiçiköy Mah. Say 2 Sok No: 12  Talas / Kayseri adresinde mukim, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir HEM kurumunun  kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına kapsamaktadır.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Cookie kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silinmesi ya da engellenmesi mümkündür. Ancak bunun internet sitesinin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcıdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımının kabul edildiği varsayılmaktadır.

 

A.                  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ

 

 

www.talashalkegitim.com. alan adında yer alan hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanılmaktadır. Cookieler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, wwwtalashalkegitim.com da yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın web sitesinde gezinme bilgileri toplanacak, işlenecek ve güvenli olarak saklanacaktır.

 

www.kaymek.com.tr Sitesinde Kullanılan Cookie Türleri

 

Oturum Cookieleri

(Session Cookies)

Oturum Cookieleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.

Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Cookieler

(Persistent Cookies)

Kalıcı Cookieler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak,

ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan

Cookie türleridir.

Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.


 

Kalıcı Cookielerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı Cookieler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu

doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

 

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Cookieler

Teknik Cookieler (Technical Cookies)

Teknik Cookieler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta,

internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Cookieleri (Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür Cookieler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Cookieler (Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Cookie türleridir.

Kişiselleştirme Cookieleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Cookielerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Cookieler (Analytical Cookies)

Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir.

 

 

 

Cookielerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcının ayarları değiştirilerek Cookielere ilişkin tercihlerin kişiselleştirilmesi mümkündür. imkanına

sahipsiniz.

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


B.                   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ

 

Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Analitik Cookie verileri ile şirketimizin hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin meşru menfaati hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

C.                  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Sitemizde aşağıda yer verilen amaçlarla çerezler kullanmaktadır.

 

§   Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

§   Site’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek Site

üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

§   Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performansayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

§   Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,

§   Site üzerinde yapılan gezintinin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

§   Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

D.    KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

 

 

KAYMEK KARİYER olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz. Sitemizde Kullanılan Çerezler Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

E.    İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMAYÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.kaymek.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatıı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


e)    6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya

yok edilmesini isteme,

f)   (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme,

g)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,